wt., 14/11/2023 - 15:27

ZATRZYMANO TRANSPORT ODPADÓW

Dnia 09.11.2023 r. inspektorzy z łomżyńskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadzili kontrolę ciężarówki wykonującej transport odpadów w ruchu krajowym.

Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Białymstoku stwierdzili, iż transport wykonywany jest niezgodnie z dokumentacją. Transportowano mieszaninę odpadów z drewna i metalu, z kolei w karcie przekazania odpadów wykazywano metale żelazne. Pojazd transportujący odpady nie miał prawidłowego oznaczenia. Zatrzymany pojazd nie posiadał tablicy „Odpady” obowiązującej w ruchu wewnątrzkrajowym, a jedynie miał tablicę oznaczoną literą „A” obowiązującą podczas transgranicznego przemieszczania odpadów.

Pojazd został cofnięty do nadawcy odpadów.

Firmie wykonującej transport grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Zatrzymano transport odpadów

Zatrzymano transport odpadów

śr., 08/11/2023 - 14:44

Zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi w pobliżu rzeki Jabłonka w Zambrowie

pt., 29/09/2023 - 15:07

Nielegalne składowanie odpadów.