pt., 02/12/2022 - 11:54

AWARIA KOTŁOWNI – WYCIEK OLEJU OPAŁOWEGO

awaria_kotlowni_wyciek_oleju_opalowego_2022-12-02

W dniu 30.11.2022 r. w godzinach wieczornych doszło do awarii kotłowni zakładowej na terenie jednego z zakładów przemysłowych na terenie m. Augustów. Na skutek korozji przewodu doprowadzającego olej opałowy ze zbiornika magazynowego o poj. 50 000 l, doszło do wycieku oleju opałowego. Olej opałowy w ilości około 2000 l (dane szacunkowe) przedostał się do kanalizacji sanitarnej oraz miejskiej oczyszczalni ścieków.

Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia w dniu 01.12.2022 r. inspektorzy IOŚ rozpoczęli kontrolę sprawcy zdarzenia (awarii). Ponadto przeprowadzono oględziny oczyszczalni ścieków oraz pobierane są próby ścieków oczyszczonych na zawartość substancji ropopochodnych. Na polecenie IOŚ straż pożarna rozstawiła zapory sorpcyjne na wylocie ścieków oczyszczonych. Wstępne oględziny nie potwierdziły zakłócenia pracy oczyszczalni oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

W dniu 02.12.2022 r. pobrano próby wody z rz. Netta poniżej i powyżej wylotu z oczyszczalni.

czw., 24/11/2022 - 14:14

zanieczyszczenie_rzeki_kamionka_2022-11-24_1

czw., 15/09/2022 - 12:07

zatrzymano_nielegalny_transport_odpadow_2022-09-15