POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISACH INTERNETOWYCH

Jeżeli tutaj trafiłeś to znak, że cenisz swoją prywatność. Poniżej znajdują się skrócone zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska tel.: +48 85 742 53 78, e-mail: sekretariat@bialystok.wios.gov.pl, zwany dalej Administratorem.

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@bialystok.wios.gov.pl. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Ochrona Danych Osobowych

Kontaktując się z nami, wysyłając zgłoszenie czy zapytanie, skargę, wniosek, przekazywane są nam dane osobowe. Gwarantujemy, iż dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione żadnym podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe są powierzane tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane mogą być także przekazane dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym) oraz dostawcom usług informatycznych i internetowych.

Wykorzystujemy własne pliki cookies w celu prawidłowego działania strony internetowej.