KIEROWNICTWO

# Stanowisko Imię i nazwisko Telefon/e-mail
1 Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Stanisław Michalczuk

85 742 94 65
85 742 53 78 w.101
miroslaw.michalczuk@bialystok.wios.gov.pl

2 Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Monika Gałązka 85 742 53 78 w.102
monika.galazka@bialystok.wios.gov.pl  
3 Naczelnik Wydziału
Organizacji, Kadr i Szkolenia
Mirosława Siwy 85 742 53 78 w.103
miroslawa.siwy@bialystok.wios.gov.pl
4 Naczelnik Wydziału Inspekcji Beata Ostrowiecka 85 742 80 20
beata.ostrowiecka@bialystok.wios.gov.pl
5 Naczelnik Wydziału
Zwalczania Przestępczości
Środowiskowej
Janusz Tomasz Górka 85 742 53 78 w.105
janusz.gorka@bialystok.wios.gov.pl
6 Naczelnik Wydziału
Prawnego
Adam Krasiński 85 742 53 78 w.110
adam.krasinski@bialystok.wios.gov.pl
7 Naczelnik Wydziału
Administracyjno-Technicznego
Katarzyna Legumina 85 742 53 78 w.119
katarzyna.legumina@bialystok.wios.gov.pl
8 Główny Księgowy Katarzyna Mularczyk 85 742 53 78 w.107
katarzyna.mularczyk@bialystok.wios.gov.pl
9 Inspektor Ochrony Danych Osobowych Rafał Piątek iod@bialystok.wios.gov.pl