KIEROWNICTWO

# Stanowisko Imię i nazwisko Telefon/e-mail
1 Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Grażyna
Żyła–Pietkiewicz
85 742 94 65
85 742 53 78 w.101
grazyna.pietkiewicz@bialystok.wios.gov.pl
2 Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Mirosław Michalczuk 85 742 53 78 w.102
miroslaw.michalczuk@bialystok.wios.gov.pl
3 Naczelnik Wydziału
Organizacji, Kadr i Szkolenia
Mirosława Siwy 85 742 53 78 w.103
miroslawa.siwy@bialystok.wios.gov.pl
4 Naczelnik Wydziału Inspekcji Marcin Dziedzic 85 742 80 20
marcin.dziedzic@bialystok.wios.gov.pl
5 Naczelnik Wydziału
Prawnego
Adam Krasiński 85 742 53 78 w.110
adam.krasinski@bialystok.wios.gov.pl
6 Naczelnik Wydziału
Administracyjno-Technicznego
Katarzyna Legumina 85 742 53 78 w.119
katarzyna.legumina@bialystok.wios.gov.pl
7 Główny Księgowy Agnieszka Tylicka 85 742 53 78 w.108
agnieszka.tylicka@bialystok.wios.gov.pl
8 Inspektor Ochrony Danych Osobowych Rafał Piątek iod@bialystok.wios.gov.pl