Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań związanych z utworzeniem w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej w celu ujawniania i eliminowania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku na terenie województwa podlaskiego w 2022 roku.