POWIADOMIENIE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W POWIETRZU

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 08 marca 2024 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) na obszarze powiatu m. Białystok i powiatu m. Łomża i powiatu grajewskiego.

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3 ) na obszarze powiatu augustowskiego oraz poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) na obszarze powiatu m. Białystok i powiatu m. Łomża.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu docelowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Obejmuje powiat miasta Łomża i okolic.