NIELEGALNY DEMONTAŻ POJAZDÓW W POW. SIEMIATYCKIM

Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Krajowej administracji Skarbowej przeprowadzili działania wobec osób prowadzących nielegalny demontaż pojazdów na terenie województwa podlaskiego. Inspektorzy WIOŚ stwierdzili w dwóch miejscach na terenie gminy Milejczyce łącznie ponad kilkadziesiąt pojazdów, których część nosiła ślady demontażu. Ujawniono magazynowanie zdemontowanych części samochodowych. Ponadto inspektorzy WIOŚ w trakcie czynności ujawnili miejsca spalania odpadów pochodzących z pojazdów samochodowych. WIOŚ w Białymstoku prowadzi dalsze czynności mające na celu ukaranie sprawców.

Za nielegalny demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji grozi kara pieniężna w wysokości od 15 tysięcy zł. do 500 tysięcy zł.

Ponadto za zbieranie lub przetwarzanie odpadów grozi kara administracyjna do 1 000 000 zł.

Widoczne trzy osoby (dwóch mężczyzn i kobieta) odwróconych plecami, którzy spoglądają na maskę samochodu. Na tle znajdują się inne auta.

Widzimy podpaloną pryzmę odpadów, nad którą unosi się dym, a przed nią są widoczne pompy wody.
 

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w kwietniu 2024 r. zakończył trwająca od grudnia 2023 r. kontrolę interwencyjną w zakładzie Laktopol. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości w zakresie eksploatacji zakładowej oczyszczalni ścieków.