DZIAŁANIA PREWENCYJNE NIELEGALNE ODPADY 2024

W dniu 09.04.2024 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadzili wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego działania prewencyjne „Nielegalne Odpady 2024”. Działania prowadzone były w m. Jeżewo.

Kontroli podlegała dokumentacja przewozowa oraz poprawność klasyfikacji przewożonych odpadów.

Kontrole nie wykazały naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadzili wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego działania prewencyjne Nielegalne Odpady 2024.
 

Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Białymstoku zatrzymali ponad 300 ton nielegalnych odpadów. Trzynaście ciężarówek przewożących z Litwy, Łotwy i Estonii do Polski zmieszane odpady opakowań, tekstyliów i obuwia zatrzymano w pobliżu polsko-litewskiej granicy w Budzisku. W sprawie zostało wszczęte śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach. 

Zanieczyszczenie rzeki Łomżyczka na terenie Łomży. Na wszelki wypadek Straż Pożarna zabezpieczyła rzekę przegrodą.