pt., 04/11/2022 - 14:55

POWIADOMIENIE O WYSTĄPIENIU PRZEKROCZENIA ŚREDNIODOBOWEGO POZIOMU DOPUSZCZALNEGO DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.

pt., 28/10/2022 - 10:27

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze powiatu miasta Łomża.

czw., 25/08/2022 - 10:42

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (w powiatach: augustowskim, miasto Łomża, miasto Białystok) i poziomu alarmowego (w powiatach miasto Białystok i białostockim) oraz wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 na części województwa podlaskiego (powiaty: miasto Łomża, augustowski, grajewski).