ZGŁASZANIE INTERWENCJI

Od dnia 03.06.2019 r. praca w Inspektoracie w Białymstoku oraz Delegaturach w Łomży i w Suwałkach jest realizowana w systemie 2-zmianowym w godzinach 7:00-22:00. W związku z nowym systemem pracy poniżej aktualne numery telefonów do kontaktu w sprawach interwencji i innych zdarzeń zagrażających środowisku:

Numery telefonów do zgłaszania interwencji w dni robocze w godz. 15.00 – 7.00

WIOŚ Białystok

  • poniedziałek – piątek: 503 071 253

Delegatura w Łomży

  • poniedziałek – piątek:  502 311 644

Delegatura w Suwałkach

  • poniedziałek – piątek:  502 305 760

W godzinach 7-15 należy kontaktować się z WIOŚ poprzez nr telefonu znajdujący się w zakładce kontakty.

 

Numery telefonów do zgłaszania interwencji w soboty, niedziele i dni świąteczne

WIOŚ Białystok

  • numer całodobowy  503 071 253

Delegatura w Łomży

  • godzina 7.00 – 19.00 – numer  502 311 644
  • godzina 19.00 – 7.00 – numer  502 360 160

Delegatura w Suwałkach

  • godzina 7.00 – 19.00 – numer  502 305 760
  • godzina 19.00 – 7.00 – numer  575 073 900