Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina o zbliżających się terminach sprawozdań, raportów i uiszczenia koniecznych opłat...

W dniu 7 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów przyjmujące nowy Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Nowy akt prawny...