wt., 17/05/2022 - 12:40

NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

W dniu 13.05.2022 r. grupa interwencyjno-wyjazdowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku ujawniła nielegalne zakopywanie odpadów na terenie nieczynnego wyrobiska zlokalizowanego w pow. sokólskim, woj. podlaskim. W celu zgromadzenia materiału dowodowego wykonano wykopy, które umożliwiły identyfikację zakopanych odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, odpady cmentarne, odpady budowlane, folia rolnicza, odpady wielkogabarytowe. W sprawie prowadzone są dalsze czynności kontrolne.

nielegalne_postepowanie_z_odpadami_1

nielegalne_postepowanie_z_odpadami_2

nielegalne_postepowanie_z_odpadami_1

nielegalne_postepowanie_z_odpadami_2

nielegalne_postepowanie_z_odpadami_3

nielegalne_postepowanie_z_odpadami_1

nielegalne_postepowanie_z_odpadami_2

nielegalne_postepowanie_z_odpadami_3