KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

W Białymstoku powołano do życia nowy Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Jest to pierwszy w tym roku, a już ósmy wydział w Polsce, funkcjonujący w strukturach Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Utworzenie nowego wydziału poprzedziła konferencja prasowa zorganizowana w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

komunikat_wios_bialystok_2023-01-18_I

komunikat_wios_bialystok_2023-01-18_II

18 stycznia 2023 roku odbyła się inauguracja otwarcia nowego Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w strukturach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Gośćmi honorowymi wydarzenia, którego gospodarzem był Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, byli wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba, Magda Gosk p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Krzysztof Gołębiewski p.o. z-cy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele służb i instytucji współpracujących na co dzień z inspekcją ochrony środowiska, poprzedziła konferencja prasowa poświęcona przeciwdziałaniu i walce z szarą strefą oraz zadaniom nowego Wydziału.

Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba podkreślił, że powstające w strukturze WIOŚ Wydziały są jedynym z elementów walki z przestępcami środowiskowymi:
,,Podchodzimy do tematu walki z przestępcami środowiskowymi kompleksowo. Podwyższyliśmy kary za przestępstwa środowiskowe, korzystamy z systemu SENT, który monitoruje transporty odpadów i tworzymy regionalne Wydziały do walki z przestępczością środowiskową. Każdy, kto chce wyrządzić szkodę środowisku musi mieć świadomość srogich konsekwencji swoich czynów."

Podczas konferencji prasowej p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magda Gosk zwróciła uwagę na tempo rozwoju Inspekcji:
,,Gratulujemy Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku decyzji o utworzeniu Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Gdy otwieraliśmy pierwsze wydziały w strukturach WIOŚ zapowiedzieliśmy, że jest to początek ewolucji Inspekcji Ochrony Środowiska w kierunku formacji, która skutecznie i bezwzględnie zwalcza przestępstwa środowiskowe. W Białymstoku otwieramy już ósmy Wydział, który wpisuje się w ten nasz priorytetowy kierunek działań. I nie jest to nasze ostatnie słowo w tym temacie."

Jeden z inicjatorów powstania nowych Wydziałów p.o. z-cy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiewski na konferencji prasowej przypomniał, jak ważna jest ścisła współpraca WZPŚ z innymi służbami.
,,Inspektorzy będą wspierali inne organy, takie jak Prokuratura i Policja. Efektem współpracy i wymiany doświadczeń z innymi służbami jest zwiększenie skuteczności w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej. Żaden przestępca środowiskowy nie może być bezkarny!"

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, podkreślił, iż ważne są wysiłki na rzecz ochrony środowiska, przestrzegania przepisów, które wynikają z naszego prawa krajowego, ale i Unii Europejskiej. Stąd też konieczna jest współpraca instytucji, które na tym polu działają.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Michalczuk przedstawił główne zadania i wyzwania Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.

Tworzenie Wydziałów Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w strukturach WIOŚ jest kolejną po Zespołach Terenowych DZPŚ inicjatywą Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która odpowiada na nasilające się przestępcze procedery przeciwko środowisku.

Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej będzie prowadził szereg działań, w szczególności dotyczących ograniczenia tzw. "szarej strefy" występującej na rynku gospodarowania odpadami. W ramach nowego Wydziału wykorzystywane będą specjalistyczne bazy danych oraz wykonywane będą analizy niezbędne do ujawniania oraz przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku.

Do głównych zadań Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej należy:

  1. > Ujawnianie przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń i przepisach odrębnych;
  2. > Ujawnianie miejsc nielegalnego przetwarzania odpadów poza instalacjami, w tym nadzór szczególny nad wyrobiskami rekultywowanymi z wykorzystaniem odpadów oraz wyrobiskami niezrekultywowanymi po działalności górniczej;
  3. > Prowadzenie spraw związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów;
  4. > Wykonywanie analiz niezbędnych do ujawniania i przeciwdziałania przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko środowisku, w tym typowanie podmiotów do kontroli planowych, pozaplanowych, interwencyjnych oraz na wniosek organów administracji publicznej lub podmiotów.

W skład Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej wchodzą inspektorzy Wydziału Inspekcji. Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej będą wykonywać pracę w systemie zmianowym oraz zapewnią całodobową gotowość do podjęcia działań w przypadkach mających znamiona przestępstw przeciwko środowisku.