Tytuł mój własny

Zakup agregatów prądotwórczych Proton 360 (DUAL)

Znak sprawy
WA.2600.206.2022
Przedmiot zamówienia

Zakup agregatów prądotwórczych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Wymagania
  1. Przedmiot zamówienia: Zakup agregatów prądotwórczych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.
  2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 9 grudnia 2022 roku.
  3. Okres gwarancji: 24 miesiące.
  4. Miejsce i termin złożenia oferty: do 6.12.2022 r. do godz. 12.00 na adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@bialystok.wios.gov.pl .
  5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:  Cena - waga 100 %.
  6. Warunki płatności: 30 dni od  dnia otrzymania faktury.
Osoby do kontaktu

Magda Chojnowska, tel. 85 742-53-78, 
e-mail: magda.chojnowska @bialystok.wios.gov.pl

Złożenie oferty

Sposób przygotowania oferty:

  1. Ofertę można sporządzić w formie dokumentu podpisanego elektronicznie i przesłać  na adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@bialystok.wios.gov.pl, lub
  2. Ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów i przesłać na adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@bialystok.wios.gov.pl .

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1) załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia,

2) załącznik nr 2- formularz ofertowy.

Kategoria
Informacja o wyborze