Tytuł mój własny

Dostawa sprzętu komputerowego

Znak sprawy
WA.2600.161.2021
Przedmiot zamówienia

Sprzęt komputerowy opisany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a  do zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Wymagania

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 27 października 2021 roku.

Okres gwarancji: od 24 do 36 miesięcy (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

Warunki płatności: 30 dni od  dnia otrzymania faktury.

Osoby do kontaktu

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jan Leszczyński tel. 85 742 53 78
e-mail:
jan.leszczynski@bialystok.wios.gov.pl,

Złożenie oferty

Ofertę należy złożyć do 05.10.2021 r. do godz. 11.00 na adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@bialystok.wios.gov.pl .

Kategoria