Tytuł mój własny

PRZEDŁUŻENIE LICENCJI PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO

Znak sprawy
WA.2600.7.2021
Przedmiot zamówienia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku zamawia aktualizację programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus na kolejny okres 2 lat. Liczba stanowisk 140.

Wymagania
  1. Termin wykonania zamówienia: dnia 31.01.2021
  2. Termin płatności: 30 dni od  dnia wystawienia faktury
  3. Gwarancja na przedmiot zamówienia: 2 lata ( 24 miesiące).
Osoby do kontaktu

Jan Leszczyński, tel. 601-816-663, e-mail: jan.leszczynski@wios.bialystok.pl

Złożenie oferty

Wypełniony formularz ofertowy prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2021 roku, do godziny 12:00 pocztą elektroniczną na adres: jan.leszczynski@wios.bialystok.pl

Kategoria