Tytuł mój własny

DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH I ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

Znak sprawy
WA.2600.146.2020
Przedmiot zamówienia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku zamawia dostawę komputerów przenośnych i zestawów komputerowych.

Wymagania

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 roku.

2. Termin płatności: 30 dni od  dnia wystawienia faktury

3. Gwarancja na przedmiot zamówienia: 3 lata ( 36 miesięcy).

Osoby do kontaktu
  • w kwestiach formalnych:
    • Magda Chojnowska,  tel. 85-742-53-78, e-mail: magda.chojnowska@wios.bialystok.pl
  • w kwestiach merytorycznych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:
    • Jan Leszczyński, tel. 601-816-663, e-mail: jan.leszczyński@wios.bialystok.pl
Złożenie oferty

Ofertę wraz z wypełnionym formularzem ofertowym prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2020 roku, do godziny 12:00 pocztą elektroniczną na adres: magda.chojnowska@wios.bialystok.pl

Kategoria