DOSTAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

Znak sprawy
WA.272.3.2020
Przedmiot zamówienia

Dostawa środków transportu na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

Data ogłoszenia przetargu
Miejsce składania ofert

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku,
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3, sekretariat, pokój nr 5

Termin składania ofert
Miejsce otwarcia ofert

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku,
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3, pokój 111, I piętro

Termin otwarcia ofert
Osoba do kontaktu
Sławomir Czaban