Tytuł mój własny

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Znak sprawy
WA.2600.275.2019
Przedmiot zamówienia

Dostawa energii elektrycznej – obejmującą usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej przesyłania/dystrybucji, realizowaną na podstawie kompleksowej umowy do WIOŚ  w Białymstoku i Delegatury w Suwałkach.

Wymagania
  1. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
Osoby do kontaktu
  • w kwestiach formalnych:
    • Katarzyna Legumina,  tel. 85-742-53-78, e-mail: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl
Złożenie oferty

Ofertę wraz z wypełnionym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1, prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 14.00 pocztę elektroniczną na adres: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl

Kategoria
Informacja o wyborze