Tytuł mój własny

USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE

Znak sprawy
WA.2600.255.2019
Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, Delegatury w Łomży i Delegatury w Suwałkach.

Wymagania
  1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku
  2. Termin płatności: 21 dni od dnia wystawienia faktury
Osoby do kontaktu
  • w kwestiach formalnych:
    • Katarzyna Legumina,  tel. 85-742-53-78, e-mail: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl
Złożenie oferty

Ofertę wraz z wypełnionym formularzem cenowym i formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 i 3, prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 roku, do godziny 12:00 na pocztę elektroniczną na adres: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl

Kategoria
Informacja o wyborze