Tytuł mój własny

DOSTAWA I MONTAŻ PRZESUWNYCH REGAŁÓW

Znak sprawy
WA.2600.190.2019
Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż przesuwnych regałów do Archiwum Zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Wymagania
  1. Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2019 roku.
  2. Termin płatności: 30 dni od wystawienia faktury.
Osoby do kontaktu
  • w kwestiach formalnych:
    • Katarzyna Legumina,  tel. 85-742-53-78, e-mail: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl
Złożenie oferty

Ofertę wraz z wypełnionym formularzem ofertowym prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku, do godziny 12:00 pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl

Kategoria