Tytuł mój własny

DOSTAWA SERWERA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

Znak sprawy
WA.2600.240.2019
Przedmiot zamówienia

Dostawa serwera plików, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, Delegatury w Łomży i Delegatury w Suwałkach.

 

Wymagania
  1. Termin wykonania zamówienia: do 23.12.2019 roku.
  2. Termin płatności: 14 dni od dnia wystawienia faktury.

 

Osoby do kontaktu
  • w kwestiach formalnych:
    • Katarzyna Legumina,  tel. 85-742-53-78, e-mail: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl
Złożenie oferty

Ofertę wraz z wypełnionym formularzem ofertowym prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2019 roku, do godziny 13:00 pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl

Kategoria