ZADANIA FINANSOWANE LUB DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWADOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU

 

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWO - TERENOWEGO

Nazwa projektu

Zakup środka transportu

Rodzaj finansowania

dofinansowanie ze środków z budżetu państwa

Wartość dofinansowania

102480.50 zł

Całkowity koszt inwestycji

102480.50 zł

Opis projektu

Dostawa samochodu osobowo - terenowego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku